Friday, December 18, 2009

All Japan Pro-Wrestling - "NEW YEAR SHINING SERIES 2010"AJPW, 02.01.2010
Tokyo Korakuen Hall

1. Yasufumi Nakanoue Debut Match: Yasufumi Nakanoue vs. Shuji Kondo
2. Zodiac, KAI & Hiroshi Yamato vs. Joe Doering, Minoru & Toshizo
3. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai vs. TARU, René Duprée & Hate
4. 2/3 Falls Match: Keiji Muto, Satoshi Kojima, Masakatsu Funaki, Akebono & Osamu Nishimura vs. Suwama, Masayuki Kono, Ryota Hama, Seiya Sanada & Manabu Soya
5. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Kaz Hayashi (c) vs. Masanobu Fuchi
6. Heavyweight Battle Royal: Keiji Muto, Satoshi Kojima, Masakatsu Funaki, Osamu Nishimura, Akebono, Suwama, Masayuki Kono, Ryota Hama, Seiya Sanada, Manabu Soya, Yasufumi Nakanoue, Zodiac, Taiyo Kea, Minoru Suzuki, TARU, Joe Doering & René Duprée


AJPW, 03.01.2010 (Samurai! TV)
Tokyo Korakuen Hall

1. Masanobu Fuchi vs. Yasufumi Nakanoue
2. NOSAWA Rongai vs. René Duprée
3. Suwama & Masayuki Kono vs. Osamu Nishimura & Seiya Sanada
4. Akebono, Ryota Hama & Kaz Hayashi vs. Zodiac, KAI & Hiroshi Yamato
5. Satoshi Kojima, Shuji Kondo & Manabu Soya vs. TARU, Joe Doering & Minoru
6. AJPW World Tag Team Title: Taiyo Kea & Minoru Suzuki (c) vs. Keiji Muto & Masakatsu Funaki
7. Jr. Heavyweight Battle Royal: Kaz Hayashi, Shuji Kondo, Masanobu Fuchi, KAI, Hiroshi Yamato, NOSAWA Rongai, Minoru, Hate & Toshizo


AJPW, 05.01.2010
Nagoya International Conference Hall

1. Seiya Sanada vs. Yasufumi Nakanoue
2. Suwama & Kaz Hayashi vs. Osamu Nishimura & Hiroshi Yamato
3. Taiyo Kea vs. Manabu Soya
4. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai vs. Joe Doering & Minoru
5. Satoshi Kojima, Zodiac & KAI vs. Akebono, Ryota Hama & Shuji Kondo
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Masayuki Kono vs. TARU, René Duprée & Toshizo


AJPW, 06.01.2010
Matsusaka City Gymnasium

1. KAI vs. Yasufumi Nakanoue
2. Suwama & Manabu Soya vs. Joe Doering & René Duprée
3. Masayuki Kono vs. Toshizo
4. Masakatsu Funaki & Osamu Nishimura vs. TARU & Minoru
5. Akebono, Ryota Hama & Shuji Kondo vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
6. Keiji Muto, Kaz Hayashi & Seiya Sanada vs. Satoshi Kojima, Zodiac & Hiroshi Yamato


AJPW, 09.01.2010
Fujisan Messe

1. Masayuki Kono & Shuji Kondo vs. Osamu Nishimura & Yasufumi Nakanoue
2. Akebono & Ryota Hama vs. TARU & Toshizo
3. Suwama & Seiya Sanada vs. Zodiac & KAI
4. Minoru Suzuki vs. Manabu Soya
5. Satoshi Kojima & Hiroshi Yamato vs. Taiyo Kea & NOSAWA Rongai
6. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Kaz Hayashi vs. Joe Doering, René Duprée & Minoru


AJPW, 10.01.2010
Tokorozawa Citizen Gymnasium Sub Arena

1. Hiroshi Yamato vs. Yasufumi Nakanoue
2. René Duprée & Minoru vs. Zodiac & KAI
3. Taiyo Kea vs. Seiya Sanada
4. Akebono, Osamu Nishimura & Ryota Hama vs. Suwama, Masayuki Kono & Manabu Soya
5. Keiji Muto & Masakatsu Funaki vs. Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
6. Satoshi Kojima, Kaz Hayashi & Shuji Kondo vs. TARU, Joe Doering & Toshizo


AJPW, 11.01.2010
Hamakita Citizen Gymnasium

1. Minoru vs. Yasufumi Nakanoue
2. Kaz Hayashi vs. Hiroshi Yamato
3. Osamu Nishimura vs. Manabu Soya
4. Suwama, Masayuki Kono & Shuji Kondo vs. TARU, René Duprée & Toshizo
5. Keiji Muto, Masakatsu Funaki & Seiya Sanada vs. Taiyo Kea, Minoru Suzuki & NOSAWA Rongai
6. All Asia Tag Team Title: Akebono & Ryota Hama (c) vs. Zodiac & KAI
7. Triple Crown: Satoshi Kojima (c) vs. Joe Doering