Thursday, April 10, 2014

Minoru Tanaka, Koji Kanemoto, Jushin Liger &Yoshiaki Fujiwara vs Masayuki Kono, Ryouji Sai, Rene Dupree &Kazma Sakamoto (Wrestle-1)

WRESTLE-1 SUNRISE TOUR 2014 
31.01.2014 (Samurai! TV) 
Tokyo Korakuen Hall 
1,350 Fans


Minoru Tanaka, Koji Kanemoto, Jushin Liger... by JAHMAL1111