Saturday, August 30, 2014

WRESTLE-1, 26. August 2014 Asahikawa

WRESTLE-1 “Flashing Summer 2014 – Tag 7”
26. August 2014
Asahikawa - 600 crowd

WRESTLE-1 vs. Novus

Yusuke Kodama & Jiro Kuroshio def. Andy Wu & Hiroki Murase (10:31)
El Hijo del Pantera def. NOSAWA Rongai (8:50)

WRESTLE-1 vs. Novus

Ryota Hama def. Koji Doi (5:06)
Kaz Hayashi, Shuji Kondo & Minoru Tanaka def. Eddie Edwards, Tigre Uno & MAZADA (14:10)
TAJIRI & AKIRA def. Masakatsu Funaki & Daiki Inaba (15:31)
Seiya Sanada def. Yasufumi Nakanoue (14:31)

WRESTLE-1 vs. Desperado


KAI, Taiyo Kea, Hiroshi Yamato & Manabu Soya def. Desperado (Masayuki Kono, Ryoji Sai, KAZMA SAKAMOTO & Rene Dupree) (13:51)

Dupree driver!!!