Saturday, November 20, 2010

DOWNLOAD....

AJPW B-Banquet 276

All Japan B-Banquet #276
#1: Shuji Kondo & KAI vs. NOSAWA Rongai & BUSHI
#2: Kaz Hayashi, Akebono & Alexander Otsuka vs. KENSO, Minoru & MAZADA
#3: Taiyo Kea, Takao Omori [Freelance] & Tsuyoshi Kikuchi [Freelance] vs. TARU, Rene Dupree & Hate

http://www.megaupload.com/?d=5TOXX21N