Tuesday, March 8, 2011

"HOLD OUT TOUR 2011/PRO-WRES LOVE" BIG VAN VADERAJPW "PRO-WRESTLING LOVE in RYOGOKU vol. 11", 3/21/11 (PPV)
Tokyo Ryogoku Kokugikan


0. Masanobu Fuchi, Yasufumi Nakanoue & Takumi Soya vs. ZODIAC, Shawn Spears & Jake O'Reily
1. Kaz Hayashi & KAI vs. Hiroshi Yamato & BUSHI
2. Big Van Vader, Jessie White & Ryota Hama vs. TARU, Rene Dupree & MAZADA
3. Special Singles: Keiji Muto vs. Daichi Hashimoto
4. Masakatsu Funaki & Minoru Suzuki vs. Yuji Nagata & Jushin Thunder Liger
5. All Asia Tag Team Title: Seiya Sanada & Manabu Soya © vs. Daisuke Sekimoto & Yuji Okabayashi
6. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Minoru © vs. Shuji Kondo
7. AJPW World Tag Team Title: KONO & Joe Doering © vs. Taiyo Kea & Takao Omori
8. Triple Crown: Suwama © vs. KENSO